Ưu điểm của giàn phơi đồ xếp ngang và những lưu ý cần ghi nhớ khi dùng MS-09